چند درس از بزرگان

مربی و ورزشکار گرامی:

این چند جمله را بخوان و کمی فکر کن اگر مربی به کار گیر و به شاگردانت بیاموز و اگر هنر جو در مورد مطالب فکر کن و بکار بند.

انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را میتوان نابود کرد ولی نمیتوان شکست داد....

ارنست همینگوی

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، پیروزی آنست که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی

گاندی

اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهمیده ای. او توجه خواهد کرد و مدت زیادی مدیون تو خواهد بود....

یوهان گوته

نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی‘ قبول نمی کنند و اگر بدگویی کنی‘ بیش از آنچه اظهار داشتی‘ تو را بدخواهند پنداشت....

کنفسیوس


ناپلئون بناپارت : اولین شرط توفیق شهامت و بی باکی است .

ناپلئون بناپارت : پیروزی یعنی خواستن .

برگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتدبنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ . کنفسیوس

امید قوه محرک زندگی است. ساموئل اسمایلز


هرگز زانو نخواهم زد،حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد .

                                                                                

                                                                                      "کوروش بزرگ"

 

هیچ گاه حریف  خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او

انگیزه پیشرفت و پویش می دهد

/ 1 نظر / 48 بازدید
پیمان

سلام وبلاگ زیبایی دارید من از وبلاگ فریاد بی صدا با شما اشنا شدم و از اونجای که خودم رزمی کارم جلب شدمومطالب شما رو تا آخرش مطالعه کردم باید بگم مطالب شما کاربردی بود و میتونه کمکی برای یادگیری بهتر باشه.من مایل به تبادل لینک با شما هستم...اگر مواقید با من تماس بگیرید. سپاسگذارم