فاکتورهای اصلی مبارزه

1- آموختن تکنیک صحیح وکاربردی و داشتن یک گارد مناسب که حریم نسبتا امنی را برای یک مبارزه ایجاد میکند.داشتن بدن اماده و با انعطاف و ورزیده که با بدن سازی اصولی (1-قدرتی 2- استقامتی 3- سرعتی) میسر بوده و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.


2-تمرین بوکس و ضربات پا با میت برای هدف گیری صحیح و بالابردن سرعت و تمرین با کیسه بوکس برای ضربات قدرتی و تمرین با حریف فرضی و واقعی (تمرین با یک حریف سبک وزن تر از شماباعث بالا رفتن سرعت و همچنین تمرین با حریف قوی تر و سنگین تر باعث می شود، قدرت ضربات شما و تحمل در مقابل ضربات حریف بیشتر می شود.)


3- در مبارزه هیچ وقت به یک تکنیک خاص تکیه و اصرار نورزید زیرا حریف  شما دارای فکر و اندیشه مبارزه می باشد و امکان اینکه دست شما را بخواند زیاد بوده و احتمالا از شما قوی تر و یا سریع تر و یا از لحاظ تکنیکی با تجربه تر باشد.


انتخاب نوع مبارزه بستگی به فیزیک بدنی شما دارد. مبارزان یا فایتر ها کلا به 3 دسته تقسیم می شوند:
1- مبارزانی که حالت جنگندگی دارند ( همیشه در حال حمله هستند )
2-مبارزانی که بدل کارند.
3- مبارزانی که مو قعیت شناس هستند(به موقع ، حمله یا دفاع می کنند.)
به نظر شما کدام یک از این دو گروه موفق تر هستند؟ مسلما مبارزانی که موقعیت را خوب بشناسند.

/ 2 نظر / 34 بازدید
پیمان

سلام ممنونم از حسن توجه شما

میثم

بابا استاد اخرشه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!