ورزشهای رزمی (کیک بوکسینگ)
مطالب مورد نیاز مربیان رزمی
نویسنده: (چوپانی)牧畜 - چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸

یی=یک

سلام =نی هاو
شیفو = شمال چین به معنی استاد
سیفو = جنوب چین به معنی استاد
لاشو = در زبان چینی = موش
لوشی = در هنگام تلفظ روی (ل) فتحه و روی (و) ساکن قرار میگیرد= معلم یا استاد
چوان = مشت
گی چوان = مشت دورانی از پهلو ( هوک )
زا چوان = مشت از پائین به بالا ( آپر )
دنج جو = آرنج ( البو )
شن تی خو چوان = چرخش و مشت ( بک پانچ )
تن توئی = ضربه با سینه پا به سمت جلو ( فرانکیک )
بن توئی = ضربه روی پا از پهلو ( لوکیک )
بن توئی شانگ = ضربه روی پا از پهلو (های کیک )
سی چوای توئی = ضربه تیغه پا از پهلو ( سای کیک )
اوبی توئی = چرخشی برشی ( اسپینیک هیل کیک )
چی ین سائو توئی = حرکت درو از جلو
خوآ سائو توئی = حرکت درو از پشت
س گونگ فن = عرب ( چرخ و فلک بدون دست )
تنگ کونگ شوان س چوای = ضربه جفت پا به پهلو
خو توئی = کشش پا از پشت ( بکیک )
جن تی توئه = کشش پا از جلو ( آکس کیک )
وای بی توئه = کشش پا از داخل به خارج ( این سای کیک اوت سای کیک )
لی خه توئی = کشش پا از خارج به داخل ( اوت سای کیک این سای کیک )
دویی بو چی = ببخشید
شین کو لا =خسته نباشید
زای جین = خداحافظ

(چوپانی)牧畜
چوپانی هستم.30سال رزمی کار میکنم. دان6 کیک بوکسینگ.دان4کاراته.دان2تکواندو. مسئول سوپرکیک بوکسینگ استان تهران
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google


در كل اينترنت
در اين سايت

آموزش وبلاگ نويسي

.

مركز برترين كدهاي جاوا فارسي

Main