ورزشهای رزمی (کیک بوکسینگ)
مطالب مورد نیاز مربیان رزمی
نویسنده: (چوپانی)牧畜 - سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸

http://ao-denkou-kai.org/front%20copy.jpg

دوستان گرامی :بیشتر مطالبی که مورد دیم ماک در اینترنت هست بصورت سی دی است که باید خریداری کنید . ولی اگر کمی دقت کنید عکسهای موجود در این وبلاگ را میتوانیدبا دقت نگاه کنید تا محل ضربه را یاد بگیرید و بکار برید

مرکزی :

Gall Bladder 4 - on the temple. گال مثانه 4 -- در معبد. Strike with elbow, back-knuckle fist or middle-knuckle fist. اعتصاب با آرنج ، پشت بند انگشت مشت و یا متوسط بند انگشت مشت. Potentially fatal point. به طور بالقوه مهلک نقطه.

Gall Bladder 20 - behind the head on the bottom hollow part. گال مثانه 20 -- در پشت سر در قسمت پایین توخالی. Strike with hammer-fist, palm-heel and etc. Knockout point. اعتصاب با چکش - مشت ، خرما پاشنه و غیره حذفی نقطه.

Stomach 5 - on lower jaw of the mouth. معده 5 -- در فک پایین از دهان. Strike with punch, palm-heel, hammer-fist or forearm. اعتصاب با پانچ ، خرما پاشنه پا ، چکش ، مشت و یا ساعد. Knockout point. حذفی نقطه.

Governor Vessel 26 - right below the nose. فرماندار کشتی 26 -- حق زیر بینی. Strike with palm heel, knuckles and etc. اعتصاب با پاشنه کف ، پنجه و غیره.

Triple Warmer 17 - behind the ear on the bottom hollow part. گرمتر سه گانه 17 -- در پشت گوش در قسمت پایین توخالی. Strike with middle-knuckle fist or thumb. اعتصاب با مشت متوسط بند انگشت یا شست.

The Neck : گردن :

Bladder 10 - half inch below base of skull at the back. مثانه 10 -- اندازه نیم اینچ در زیر قاعده جمجمه در پشت. Strike with knife-hand, hammer-fist, and etc. Knockout point. اعتصاب با چاقو دست ، چکش ، مشت ، و غیره حذفی نقطه.

Large Intestine 18 - on middle-side of the neck. روده بزرگ 18 -- در میان طرف گردن. Strike with knife-hand, hammer-fist or forearm. اعتصاب با چاقو دست ، چکش ، مشت و یا ساعد. Potentially fatal point. به طور بالقوه مهلک نقطه.

The Center Line : خط مرکز :

Conception Vessel 22 - in the notch top of sternum. مفهوم کشتی 22 -- در درجه بالا از جناغ سینه. Strike with fingertips, middle-knuckle fist, knife-hand and etc. Potentially fatal point. اعتصاب با نوک انگشتان ، متوسط بند انگشت مشت ، چاقو دست و غیره به طور بالقوه مهلک نقطه.

Conception Vessel 14 - the solar plexus. مفهوم کشتی 14 -- شبکه خورشیدی است. Strike hard with fist. اعتصاب سخت با مشت. Although one of the better known human pressure points, striking this point is not recommended for Karate women because it requires considerable strength to work. اگر چه یکی از بهتر شناخته نقاط فشار بشر ، این نکته قابل توجه است برای زنان کاراته توصیه نمی شود زیرا این تغییر مستلزم قدرت قابل توجهی به کار کند.

 

USE YOUR KNOWLEDGE OF HUMAN PRESSURE POINTS TO INJURE, KO OR SIMPLY CONTROL AND IMMOBILIZE. استفاده از دانش خود را از نقاط فشار انسان صدمه بزند ، ضربه فنی و یا به سادگی کنترل و جمع کردن. MORE KNOWLEDGE, MORE OPTIONS. آگاهی بیشتر ، گزینه های بیشتر.

The Arms : تسلیحات :

Pericardium 4 - on the middle of forearm anterior. برون شامه دل 4 -- در وسط قدامی ساعد. Strike with any "heavy hand" or "scooping" techniques. اعتصاب با هر "دست سنگین" و یا "scooping" تکنیک. Good setup point. نقطه تنظیم خوب.

Triple Warmer 11 - on slightly above the elbow joint. گرمتر سه گانه 11 -- در کمی بالاتر از مفصل آرنج. Rub with your knuckles or forearm. ماساژ با پنجه یا ساعد. Good control point. نقطه کنترل خوب است.

Triple Warmer 12 - middle of the upper arm on the hollow triceps muscle. گرمتر سه گانه 12 -- وسط بازو عضله سه سر پشت بازو در پوچ شده ام. Strike with knife-hand, hammer-fist, or forearm. اعتصاب با چاقو دست ، چکش ، مشت ، و یا ساعد. Good restrain point. خوب مهار نقطه.

Lung 5 - one inch below crease of elbow. ریه 5 -- یک اینچ زیر از چین آرنج. Strike with any "heavy hand" techniques. اعتصاب با هر "دست سنگین" تکنیک. Good setup point. نقطه تنظیم خوب.


The Legs : پا :

Stomach 34 - about 4 inches above the knee. معده 34 -- اطلاعات مربوط به 4 اینچ بالاتر از زانو. Strike with knee, foot and etc. اعتصاب با زانو ، پا و غیره.

Gall Bladder 31 - on the outer thigh, in the middle between the knee and hip. گال مثانه 31 -- در ران بیرونی ، در وسط بین زانو و باسن. Strike with knee, foot and etc. Good knockdown or paralysis point. اعتصاب با زانو ، پا و مجزا و غیره خوب یا نقطه فلج.

Bladder 54 - on the back of the knee. مثانه 54 -- در پشت زانو است. Strike with heel, ball or side of foot. اعتصاب با پاشنه ، سمت توپ یا پا.

Spleen 10 - just above and to the inside of the knee, on the inner thigh. طحال 10 -- فقط بالا و به داخل زانو ، در ران درونی. Strike with toes, ball or side of foot. اعتصاب با انگشتان پا ، توپ یا طرف پا.

Spleen 11 - on the inner thigh, in the middle between the knee and hip. طحال 11 -- در ران درونی ، در وسط بین زانو و مفصل ران. Strike with toes, ball or side of foot. اعتصاب با انگشتان پا ، توپ یا طرف پا.

This page only focus on fighting techniques using human pressure points, since this website is dedicated to Karate Shotokan kata and Karate bunkai. 

سوال: آیا یاد گرفتن نقاط دیم ماک و نحوه ضربه زدن به این نقاط فقط به درد رزمی کاران می خورد؟

جواب: خیر! برعکس ، دیم ماک و ضربه به , این نقاط ( به قول جت لی در فیلم kiss of dragon ,، نقاط بوسه اژدها ) بیشتر به درد کسانی می خورد که از لحاظ جثه بدنی کوچک وضعیف هستند و طاقت تحمل مشت ها و ضربات متوالی مهاجمین را ندارند. در واقع این اشخاص می خواهند نقاط مشخصی را بدانند که با ضربه زدن به آن نقاط قادر باشند حریفان غول پیکر و ورزیده را زمینگیر کنند. خوشبختانه نقاط دیم ماک در سراسر بدن از سرو گردن گرفته تا دست و پا و شکم وعقب و جلوی بدن پخش شده اند. بنا براین بسته به اینکه کدام قسمت بدن مهاجم در اختیار شما باشد می توانید بلافاصله به نقاط دیم ماک همان نواحی ضربه بزنید و ضمن خلاص کردن خود حریف را از کار بیاندازید و یا حتی او را کاملا زمین گیر کنید.

نمایش های سینمایی که در آن دو نفر به جان هم می افتند و ساعت ها با هم مبارزه می کنند در واقعیت , اصلا رخ نمی دهند. در واقعیت کل زمان دعوا و درگیری بیشتر از دو سه دقیقه نیست و در این دقایق وارد ساختن ضربات کور و بی هدف ، ضمن آنکه ممکن است باعث زخمی شدن و آسیب های جدی شود ، انرژی شما را نیز سریعا تحلیل برده و توان مقاومت و مبارزه را به سرعت از شما می گیرد. در این مواقع کافی است بدانید کدام نقطه از دست یا مچ دست و یا زیر بغل یا گردن و پا و پشت و پهلو و سینه و یا هر نقطه دیم ماک دیگر بدن حریف را شکار کنید و آن را به شکل مناسب نیشگون بگیرید، یا فشار دهید یا ضربه زنید و یا قلوه کن کنید و بکشید! به محض اینکه این نقطه حساس و یا چند نقطه حساس را پشت سر هم با دست یا حتی با خودکار و چوب و سنگ ( در صورت نیاز) ضربه زدید ، حریف اگر قهرمان کمربند دار رزمی هم باشد فورا بی حال می شود و روی زمین ولو می گردد و شما را به حال خود رها می سازد تا بتواند جان خود را سالم از میدان بدر برد.

می بینید که اطلاع از دانش دیم ماک و کیوشوجیتسو در درگیری ها چقدر برای افراد ضعیف و ناآشنا با فنون رزمی مفید است. جالب است بدانید در دوره های فشرده آموزش دفاع شخصی که امروزه در سطح وسیعی در اروپا و آمریکا و در واقع در کل کشورهای جهان مرسوم است ، از فرد آموزش گیرنده می خواهند خودش در منزل و در اوقات فراغت به تقویت عضلات و مفاصل خود بپردازد و سرکلاس فقط نقاط حساس و ضعیف بدن حریف و شکل صحیح ضربه زدن به این نقاط را به آموزش گیرنده یاد می دهند. البته بسیاری از این نقاط را همه می شناسند : گیجگاه ، چشم ها ، زیر گردن ، فضای توخالی وسط گردن، کبد یا همان فضای توخالی وسط جناغ سینه ، وسط پا در مردان ، پهلوها ، کلیه ها و... اما حقیقت آن است که هنگام درگیری چه بسا این نقاط از دسترس شما دور باشد یا حریف به طور ذاتی آنها را از دسترس شما دور کند. در این مواقع است که نقاط مخفی دیم ماک به داد شما می رسند و شما فقط با یک فشار کوچک به نقاطی از مچ و دست و بازوی حریف می توانید دهان او را از درد باز نگه دارید و نگاه ملتمسانه و دردآلود او را جایگزین نگاه خشن و بی رحمش سازید.

 

 

 

(چوپانی)牧畜
چوپانی هستم.30سال رزمی کار میکنم. دان6 کیک بوکسینگ.دان4کاراته.دان2تکواندو. مسئول سوپرکیک بوکسینگ استان تهران
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google


در كل اينترنت
در اين سايت

آموزش وبلاگ نويسي

.

مركز برترين كدهاي جاوا فارسي

Main