ورزشهای رزمی (کیک بوکسینگ)
مطالب مورد نیاز مربیان رزمی
نویسنده: (چوپانی)牧畜 - یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱

اجرای اصولی تمرینات میتواند به بهبودی ، کیفیت و بالا رفتن اجرای آن کمک نماید ،  اکثر  مربیان در مورد نحوه و چگونگی تمرینات ضربات چه دست و چه پا غافلند و برای یادگیری شاید روشهای سخت و طاقت فرسایی را پیش بگیرند ، هر کسی روشهای مخصوص به خود را دارد ولی تجربه شخصی حقیر شاید بتواند کمکی برای اشخاصی که تمرین در جهت پیشرفته خود میکنند بنماید.

باید به این نکته توجه کرد که یک ضربه باید دقیقتر ،سریعتر،قدرتیتر اجرا شده و سفت بوده و اجرای آن راحتر باشد.

تمرینات به دو دسته انفرادی و دونفره اجرا میشوند ، A.روش انفرادی شامل :1. دقیق و بی نقص کردن ضربه  2.سریع و تیز بودن ضربه  3.قوی و اثر بخش بودن ضربه.


.برای دقیقتر شدن و صحیح اجرا کردن ضربه ، ضربه را باید در وضعیت گارد و حالتهای آماده وضعیت پاها و دستها و بدن باید رو بجلو نگه داشت برای مدت طولانی تا ضربه در بدن به صورت صحیح جا بیافتد ، این نکته را باید در نظر داشته باشیم که تکنیکی که از ابتدا در بدن بصورت غلط جا افتاده باشد تغییر آن به وضعیت صحیح مشکلتر خواهد بود ، روش دوم اجرای آهسته ضربه بصورت صحیح به تعداد زیاد میباشد تا بدن به این شکل عادت نماید ، در این روش باید حساسیت بسیاری را برای صحیح اجرا کردن ضربه اعمال کرد این روش میتواند اجرای راحت ضربه در مبارزه را برای ما بوجود آورد.

2.یک ضربه سریع هم میتواند حریف را گیج کرده و هم میتواند قدرت ضربه را بالا ببرد ، بیشتر رزمیکاران به این نکته توجه بیشتری میکنند که سرعت بوجود آورنده قدرت است ، سرعت میتواند میزان قدرت و اثر بخشی ضربه را بالا ببرد پس به دو روش سرعت ضربه بالا میرود اجرای تکی ضربه و اجرای پیدرپی و پشت سر هم ضربه ،  روش تکی به این صورت است که ابتدا باید یک ضربه مثلا یک مشت مستقیم روبجلو مانند سئکن در کاراته یا متو در کونگفو توآ و یا چونگ در ووشو ، را با تمام سرعت اجرا نمائید با تمام قدرت و توان ، حال باید این ضربه را باز با سرعت و تندی اجرا کرد بصورتی که حرکت دومی به مراتب از اولی سریعتر باشد و سومی از دومی سریعتر و به ترتیب تا 10 و 20 باید مابین هر ضربه مکث کرد و با آرامش تمرین را اجرا کرد ، سعی کنید رکورد سرعت ضربات را بالا ببرید ، در روش دوم همان ضربه را با یک دست به صورت پی در پی اجرا کنید ابتدا دو ضربه یعنی اول دو ضربه پشت سر هم بصورت سریع اجرا کرده بعد از مکث کوتاه همان دو ضربه را اجرا کنید ولی سرعت دومی باید سعی کنید به مراتب از اولی سریعتر باشد و سومی از دومی سریعتر باشد و 6.5.4... ، این تمرین را بصورت 2 ضربه ، 3ضربه و بیشتر اجرا کنید ، این تمرینات با یک دست ، دودستی و ضربه پا اجرا  کرد.

3.بالا رفتن قدرت ضربات:یک ضربه سریع اگر قدرتی نداشته باشد اثر بخشی آن روی حریف کمتر خواهد بود ، پس تنها قدرت بوجود آمده از سرعت ضربه کافی نخواهد بود ، تمرینات قدرتی مانند بدنسازی و تمریناته با وزنه برای بالا رفتن قدرت موثر است ، بدنسازی میتواند سرعت ضربه را کندتر کند بعد از بدنسازی تمرین ضربه به صورت سرعتی خوب است ، اجرا کردن ضربه به حالت شک یا به حالت کوبشی یا کوبیدن روی کیسه بوکس و یا اینکه بعد از کوبش ضربه به کیسه بوکس سنگین  ، کیسه را فشار داد تا کیسه از جای خود حرکت کند و به مرور کیسه را سنگینتر کنید ، این حالات را میتوان بعد از تمرینات بسیار روی حریف اجرا کرد ، مبارزه را میتوان برای برنده شدن زودتر به پایان رساند ، در تمرین چنین روشی شاید بعضی قسمتهای دست یا پایتان درد بگیرد ولی به مرور زمان قویتر شدن ضربات را در بدنتان حس خواهید کرد ، فقط در این روش تمرینات باید مفصل شانه و آرنج را تا آخر نباید باز کرد و زانو را در ضربات پای قدرتی نباید تا آخر باز کرد ، تمرین دیگر کوبیدن ساعد و پشت ساعد به درخت میباشد که ضربات پرتابی دست را قویتر و سفتتر میکند.

B.تمرینات دونفره شامل: 1.میت زنی 2.تمرینات دو دوئی .3سفت کردن بدن با ضربه زدن به یکدیگر

1.میت زنی برای بهتر شدن ضربات هم ضربه دست و هم ضربه پا کمک میکند که این روش در تمامیه سبکها و باشگاههای رزمی متداول میباشد میت زنی روشهای متعددی دارد اجرای ساده ضربات روی میت بصورت سریع و جداگانه برای هر ضربه ، اجرا بصورت ضربه و گریز توسط شاگرد و مربی ، ضربات ترکیبی لگد و مشت ، که بیشتر این تمرینات به خلاقیت مربی و یا هر دو یار تمرینی بستگی دارد . روش بعدی برای بالا رفتن سرعت و تمرکز هنرجو اجرا میشود ، به این صورت میباشد، هنرجویی که میت را در دست دارد هنگامی که یار تمرینی ضربه را به میت میزند هنگام برخورد ضربه باید میت را فراری داده تا از برخورد ضربه به میت جلو گیری نماید یعنی دوست خود را بفریبد این روش سرعت ، تمرکز و حس طرفین را بالا میبرد.

2.تمرینات دو دوئی:شامل سایه زنی ، ضربه گریز و گریز ضربه ، دفاع و ضربه ، و مبارزه  میباشد که اساس مبارزه واقعی را شکل میدهد ، تمرینات آنقدر باید اجرا شوند تا بدن بصورت غریزی و خود بخود تکنیک را اجرا نماید ، هر سبک برای خود تکنیک و تاکتیکهای خاصی را دارد ، برای نتیجه گرفتن از تمرینات و یا برای آماده شدن و رفتن به مسابقه باید روزانه 6 ساعت تمرین کرد ، دویدن ، کشش ، فرم یا کاتا ، تمرینات ضربات در هوا روی میت و کیسه ، بدنسازی و.. میبینیم که هر کدام نزدیک به نیم یا یک ساعت وقت میبرد ، داشتن برنامه تمرینی بسیار مهم است ، نمیشود روزی یک ساعت وقت گذاشتن روی تمرینات رزمی تا بتوانیم آماده مبارزه شویم ، با یک ساعت فقط میشود فرم یا کاتا و یا تکنیکها را مرور کرد ، تنها تکنیک نمیتواند ضامن برنده شدن در یک رویارویی با حریف قوی باشد ، یک مثل ژاپنی هست  که میگوید وقتی دو ببر با هم میجنگند یکی کشته میشود و دیگری به سختی زخمی میشود ، مبارزه مبارزهء تنها دو تن نیست بلکه دو فکر یا دو اندیشه است  ، همان میزان که به ضعف و قوت حریف فکر میکنیم حریف هم ما را از پایین به بالا مینگرد و ضعف و قوت ما را ارزیابی میکند، پس تمرین معجزه میکند.

3.سفت کردن بدن: بدن در صورتی سفت میشود که مدام توسط یار تمرینی و یا حریف مبارزه به آن ضربه بخورد ، این تمرینات به ترتیب :                                                                                                                                         -سفت کردن ساقها با زدن لو کیک ابتدا با کیسه بوکس ، یک تنه کوچک وقطور از درخت که بهتر است تنه صاف باشد را ابتدا روی آن را با طناب به صورت فشرده کنار هم روی تنه را بپوشانید بعد یک پتو را روی آن بپوشانید و مانند کیسه بوکس آویزان کرده و با ساق پایتان به آن ضربه بزند زمانی که بتوانید بدون احساس درد در ساق و روی پا به آن ضربه بزنید آن وقت کم کم  میزان پتوها را کمتر کنید و به این صورت ادامه داده تا برسید به طناب و بعد از آن به درخت ، میتوانید از لاستیکهای ماشین که صاف شده اند  را روی هم وصل کرده و مانند کیسه بوکس آویزان کرده و به آن ضربه بزنید. ضربات زانو ، آرنج و مشت را نیز با این روش سفت نمائید.                                                                     - شنا رفتن روی مشت که بهتر است در وضعیت شنا کمی مچها را به بیرون خم کنید زیاد نه فقط توری که وزن بدن روی چهار بند مشت بیفتد ، مشت زدن به شن ، به حالت شنا روی آرنج خود قرار بگیرید ، روی زانوی خود  ، روی زمین راه بروید ، روشهای زیادی برای سفت کردن تمامی اعضا وجود دارند که میتوانید از فیلمهای آموزشی ، مجله و کتاب یاد گرفت.                                                                       

(چوپانی)牧畜
چوپانی هستم.30سال رزمی کار میکنم. دان6 کیک بوکسینگ.دان4کاراته.دان2تکواندو. مسئول سوپرکیک بوکسینگ استان تهران
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google


در كل اينترنت
در اين سايت

آموزش وبلاگ نويسي

.

مركز برترين كدهاي جاوا فارسي

Main