ورزشهای رزمی (کیک بوکسینگ)
مطالب مورد نیاز مربیان رزمی
نویسنده: (چوپانی)牧畜 - دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
بازسازی سیستم متابولیکی عضله پس از ورزش
سیستم فسفاژن
سیستم گلیکوژن – لاکتیک اسید (بی هوازی)
سیستم آئروبیک (هوازی)
مواد غذایی مصرفی در حین فعالیت عضلانی
بازسازی سیستم متابولیکی عضله پس از ورزش
سرعت بازسازی و آمادگی مجدد یک ورزشکار در فاصله فعالیتهای شدید مهمترین عامل تعیین کننده در رقابتهای قهرمانی است. در حقیقت سرعت برگشت سیستم انرژی مصرف شده به وضعیت نرمال عامل تعیین کننده است. حال به طور خلاصه نحوه برگشت در هر یک از سیستمهای سه گانه را مورد بحث قرار می دهیم.
سیستم فسفاژن
چنانکه قبلاً نیز اشاره شد در یک فعالیت شدید و سریع عضلانی تمام ذخیره سیستم انرژی فسفاژن در عرض 10 الی 15 ثانیه تمام می شود. زمان برگشت به حال عادتی ، یعنی دوباره سازی مواد مصرفی در این سیستم حدود 3 الی 5 دقیقه است. به عنوان مثال یک قهرمان پرش ارتفاع پس از 3 الی 5 دقیقه آماده برای انجام پرش بعدی است.
سیستم گلیکوژن – لاکتیک اسید (بی هوازی)

بهره‌وری از این سیستم در یک فرد ورزشکار بستگی به قابلیت تجمع عضلات و مایعات بدن شخص به تجمع اسید لاکتیک دارد ، زیرا تجمع اسید لاکتیک باعث احساس شدید می‌شود ، که این خود به عنوان یک عامل بازدارنده خودکار عمل می کند. مدت زمان بازسازی و آمادگی مجدد جهت استفاده از این سیستم بستگی به زمانی دارد که بدن شخص قادر به دفع اسید لاکتیک بصورت تبدیل آن به اسید پیرویک یا گلوکز است. طبق آزمایشات و محاسبات به عمل آمده حداقل زمان آمادگی مجدد در این سیستم یک ساعت و ترجیحاً دو ساعت است.
سیستم آئروبیک (هوازی)
بازسازی سیستم هوازی شامل دو مرحله کوتاه مدت و درازمدت است ، اولی حدود یک ساعت و دومی حدود چند روز طول می‌کشد.
مرحله اول شامل جایگزینی مجدد اکسیژن مصرف شده از ذخیره‌‌های بدن ( میوگلوبین عضله، هموگلوبین خون ، ذخیره ریوی و اکسیژن محلول در مایعات بدن ) و همچنین بازسازی "سیستم فسفاژن" و "گلیکوژن-لاکتیک اسید" است ، که جمعاً حداقل یک ساعت طول می‌کشد. مرحله درازمدت دوم ، مرحله‌ای است که باید در آن گلیکوژن مصرفی عضله که سوخت اصلی آن را در هر دو سیستم بی‌هوازی و هوازی تشکیل می‌دهد بازسازی و ذخیره‌ساز می‌شود. این مرحله بسته به آمادگی فرد و رژیم غذایی وی از ساعتها تا روزها به طول انجامد.
*قبل و مابین مسابقات بایستی از رژیم غذایی پرکربوهیدرات استفاده و از رژیم پرچربی پرهیز کرد.
*قبل و مابین مسابقات بایستی از رژیم غذایی پرکربوهیدرات استفاده و از رژیم پرچربی پرهیز کرد.
مواد غذایی مصرفی در حین فعالیت عضلانی
با وجود اهمیت زیاد رژیم مملو از کربوهیدرات و ذخائر غنی گلیکوژن عضلات برای فعالیتهای شدید عضلانی، عضلات ما از چربی نیز (بصورت اسید‌های چرب و اسید استو استیک) به مقدار بیشتر و از پروتئین‌ها (بصورت اسیدهای آمینه) به مقدار کمتری جهت تولید انرژی استفاده می‌کنند. بخصوص در فعالیتهای طولانی که از 4 الی 5 ساعت بیشتر طول می‌کشد، ذخیره گلیکوژن به طور کلی تمام شده و ادامه فعالیت بستگی به جذب گلوکز از روده ( که مقدار آن کم است) و به طور عمده مصرف چربی دارد ، یعنی پس از مصرف کامل ذخیره گلیکوژن 70 الی 80 درصد انرژی مصرفی، از مصرف چربی حاصل می‌شود. حالت فوق در مورد دو ماراتون و شنای عبور از دریای مانش و سایر فعالیتهای طولانی صدق می‌کند. البته نوشیدن مایعات حاوی گلوکز 2 الی 5/2 درصد در حین فعالیتهای طولانی مثل ماراتون به علت جذب سریع از روده می‌تواند حدود 30 الی 40 درصد از انرژی لازمه را تأمین کند. طولانی مثل ماراتون به علت جذب ، سریع از روده می‌تواند حدود 30 الی 40 درصد از انرژی لازمه را تأمین کند. به عنوان نتیجه در فعالیتهای شدید ؛ گلیکوژن عضله و گلوکز خون مواد اصلی برای ایجاد انرژی هستند، اما پس از گذشت 3 الی 4 ساعت فعالیت ممتد بیش از 50 درصد انرژی لازمه از چربی حاصل می‌شود.
*نوشیدن مایعات حاوی گلوکز 2 الی 5/2 درصد در حین فعالیتهای ورزشی طولانی نظیر دو ماراتون به علت جذب سریع از روده می‌توانید 30 الی 40 درصد از انرژی مورد نیاز بدن را تأمین کند.
(چوپانی)牧畜
چوپانی هستم.30سال رزمی کار میکنم. دان6 کیک بوکسینگ.دان4کاراته.دان2تکواندو. مسئول سوپرکیک بوکسینگ استان تهران
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google


در كل اينترنت
در اين سايت

آموزش وبلاگ نويسي

.

مركز برترين كدهاي جاوا فارسي

Main