ورزشهای رزمی (کیک بوکسینگ)
مطالب مورد نیاز مربیان رزمی
نویسنده: (چوپانی)牧畜 - شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩

مربی و ورزشکار گرامی:

این چند جمله را بخوان و کمی فکر کن اگر مربی به کار گیر و به شاگردانت بیاموز و اگر هنر جو در مورد مطالب فکر کن و بکار بند.

انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را میتوان نابود کرد ولی نمیتوان شکست داد....

ارنست همینگوی

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، پیروزی آنست که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی

گاندی

اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهمیده ای. او توجه خواهد کرد و مدت زیادی مدیون تو خواهد بود....

یوهان گوته

نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی‘ قبول نمی کنند و اگر بدگویی کنی‘ بیش از آنچه اظهار داشتی‘ تو را بدخواهند پنداشت....

کنفسیوس


ناپلئون بناپارت : اولین شرط توفیق شهامت و بی باکی است .

ناپلئون بناپارت : پیروزی یعنی خواستن .

برگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتدبنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ . کنفسیوس

امید قوه محرک زندگی است. ساموئل اسمایلز


هرگز زانو نخواهم زد،حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد .

                                                                                

                                                                                      "کوروش بزرگ"

 

هیچ گاه حریف  خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او

انگیزه پیشرفت و پویش می دهد

(چوپانی)牧畜
چوپانی هستم.30سال رزمی کار میکنم. دان6 کیک بوکسینگ.دان4کاراته.دان2تکواندو. مسئول سوپرکیک بوکسینگ استان تهران
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google


در كل اينترنت
در اين سايت

آموزش وبلاگ نويسي

.

مركز برترين كدهاي جاوا فارسي

Main