ورزشهای رزمی (کیک بوکسینگ)
مطالب مورد نیاز مربیان رزمی
نویسنده: (چوپانی)牧畜 - پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸

چهارشنبه, 22 مهر 1388 ساعت 10:31

side-ache-when-runningادامه مطلب ...
نویسنده: (چوپانی)牧畜 - پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸
 1. نونهالان
 2. نوجوانان
 3. جوانان
 4. بزرگسالان

هر کدام بطور جداگانه قوانین مسابقاتی داشته باشند که در طول سال 2 یا 3 بار مسابقات بصورت سبک مستقل برگزار شود و در این مسابقات تمام زیر شاخه های سبک مستقل وظیفه دارند نیروهایشان را شرکت دهند و خودشان نیز به عنوان پرسنل مسابقات حضور داشته باشند. و بهترین فایترهای سبک مستقل مشخص و اعلام گردد.

نحوه برگزاری مسابقات به دو صورت انجام می گیرد
 
مسابقات در داخل رینگ و در تاتامی
 1. مسابقات رینگی با سه داور کنار و یک داور وسط و سرداور وقت نگهدار و پزشک تشکیل می شود و نحوه قضاوت و داوری و عملکرد و داوران بر اساس همان قوائد و داوری روی تشک می باشد.
 2. مسابقات روی تشک ( تاتامی ) که تشکیل شده از سرداور - داور وسط و چهار داور کنار وقت نگهدار پزشک مسابقات با اعلام داور وسط و با صدای زنگ شروع می شود و با اعلام وقت نگهدار و با صدای زنگ شروع می شود و با اعلام وقت نگهدار و با صدای زنگ به پایان می رسد.
استاندارد رینگ مسابقات های تحت پوشش سبک مستقل
 
 1. ابعاد رینگ 6 متر می باشد.
 2. سطح فاصله رینگ از زمین 1/20 متر می باشد.
 3. کف رینگ باید صاف و در چهار گوشه رینگ بالشتک استاندارد ایمنی لازم است.
 4. لبه رینگ نباید 50 سانتیمتر کمتر از طناب رینگ بیرون باشد.
 5. دو طرف استراحتگاه مسابقه دهنده باید با رنگ مشکی و قرمز مشخص باشد.
 6. باید حداقل قطر رینگ 1/5 سانتیمتر و حداکثر 2/5 سانتیمتر باشد.
 7. لازم است کف رینگ حالت انعطاف پذیری داشته باشد و سطح کل کف رینگ از یک پارچه ضخیم مانند برزنت پوشیده و به خوبی بسته شده باشد.
 8. چهار طناب به چهار گوشه رینگ ( تیرک ) به قطر 6 سانتیمتر به خوبی محکم بسته شده و فاصله طنابها از یکدیگر 35 سانتیمتر باشد طنابها با لایه ابری نازکی و بر روی پارچه نرمی پوشانده شود.
 9. در چهار سمت رینگ باید چهار پلکان وجود داشته باشد دو طرف چپ و راست برای ورود و خروج مسابقه دهندگان و کمکها ، سمت جلوی رینگ برای داور وسط ، سمت پشت برای پزشک مسابقات.
 10. لازم است در دو طرف گوشه های بیرونی رینگ ( تیرکها ) دو کیسه برای نگهداری پنبه یا گازهای استفاده شده مسابقه دهنده ها نصب شده باشد.
وسایلی که در کنار رینگ مسابقات باید باشد
 
 1. برای استراحت بین راندها باید 2 صندلی چرخان ، تیرک رینگ داشته باشد.
 2. دو سطل ، دو شیشه آب جهت شستشوی دهان در موقع استراحت در بین راندها.
 3. یک عدد برانکارد در کنار رینگ و یک آمبولانس در محوطه باشگاه یا ورزشگاه.
 4. سه جفت دستکش استاندارد تایید شده از سوی کمیته مسابقات سبک مستقل.
 5. سه جفت هوکو جهت مسابقات آماتور تایید شده از سوی کمیته مسابقات سبک مستقل.
 6. شش عدد بیضه بند جهت مسابقات آماتور و حرفه ای تایید شده از سوی کمیته مسابقات سبک مستقل.
 7. شش عدد کلاه ایمنی تایید شده از سوی کمیته برگزاری مسابقات سبک مستقل.
 8. دو عدد کورنومتر برای گرفتن تایم زمان مسابقات و استراحت بین راندها تایید شده از سوی کمیته برگزاری مسابقات سبک مستقل.
 9. یک عدد زنگ و چکش جهت اعلام فایت و قطع مسابقات.
 10. یک عدد میکروفون و دو عدد بلندگو برای اعلام امتیازات، برنده ها، بازمانده ها و ...
 11. میز و صندلی برای اساتید و میهمانان.
 12. دفترچه های یادداشت.
استاندارد تشک مسابقات
 
 1. تشک به ابعاد 8X8 متر می باشد.
 2. کف تشک کاملا صاف و بی هیچ پستی و بلندی می باشد.
 3. دور تا دور تشک با رنگ متمایز نشان داده خواهد شد.
 4. لازمست که کف تشک حالت انعطاف پذیری داشته باشد.
وسایلی که در کنار تشک الزامی است
 
 1. برای هر فایتر یک عدد صندلی یک عدد سطل و کچ او در کنار صندلی می باشد.
 2. یک عدد شیشه آب جهت فایتر.
 3. کیف وسایل کمکهای اولیه دفترچه یادداشت.
 4. برانکارد و یک دستگاه آمبولانس در محوطه ورزشگاه.
 5. وجود پزشک با وسایل مورد نیاز.
 6. برای شروع مسابقات وجود کاپ، کلاه، دستکش، روبند پا، ساق بند.
 7. یک عدد زنگ و چکش جهت اعلام فایت و قطع مسابقات.
اوزان مسابقات
 
نوجوانان
جوانان
بزرگسالان
2 راند 1.5 دقیقه
3 راند 1.5 دقیقه
3 راند 2 دقیقه
31 -
39 -
43 -
34 -
42 -
44 -
37 -
45 -
46 -
40 -
48 -
49 -
43 -
51 -
52 -
46 -
55 -
56 -
49 -
59 -
60 -
53 -
63 -
64 -
57 -
67 -
68 -
61 -
71 -
72 -
65 -
76 -
77 -
69 -
81 -
82 -
73 -
86 -
87 -
73 +
86 +
92 -
وظایف هیات ژوری
 
 1. در هنگام برگزاری مسابقات باید کاملا به همه عوامل نظارت کامل داشته باشند این هیات نظارت کامل به اعمال و تصمیم گیری های داور وسط و داوران کنار دارا می باشد.
 2. هیات ژوری موظف است برای کنترل راندمان و داورها یک جلسه تشکیل دهد و در آن جلسه پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کند.
 3. اگر داوران یا قضات در حین مسابقات به نحو احسن داوری نکند ژوری به کمیته اجرایی مسابقات اطلاع داده تا به او تذکر بدهند تا طبق مقررات و قوانین مسابقات داوری کند.
 4. ژوری موظف است قضاتی را که نمی تواند در مسابقات شرکت کند، داور دیگر به جای او بگذارد.
 5. در صورت وجود مزاحمت در حین مسابقه رییس ژوری می تواند بلافاصله مسابقات را قطع کند و هیات انضباتی موظف است سریعا رسیدگی و محیط مسابقات را به حالت اولیه دربیاورد.
 6. رییس هیات ژوری بیشتر اوقات باید با هیات داوران جلسه تشکیل دهند و در آن جلسه در مورد انتقادات و پیشنهادات مسابقات بحث و گفتگو داشته باشند.
 7. داوران و قضات فینال را باید کمیته اجرایی مسابقات انتخاب کند.
 8. در صورت خطای عمدی یکی از فایترها در حین مسابقه کمیته اجرایی مسابقات مجاز است او را از دور مسابقات اخراج واگر امتیاز یا مدال هم داشته باشد می تواند حذف کند.
وظایف سر داور
 
 1. اعلام شروع به داور وسط
 2. ارنج نمودن داوران کنار با هماهنگی مسوول کمیته مسابقات داوران
 3. ثبت نتایج داوری هر راند
 4. اعلام نتایح در خاتمه
 5. اعلام قضاوت در مسابقات در هر راند
 6. احضار داور کنار یا وسط جهت توضیح امتیازات
وظایف و اختیارات داور وسط
 
 1. داور وسط به محض اینکه توازن نامتعادل مشاهده کرد می تواند مسابقه را خاتمه دهد.
 2. در صورت زخمی شدن یکی از فایترها، داور وسط می تواند ادامه مسابقه را قطع کند.
 3. اگر داور وسط مشاهده کند هر دو فایتر از فایت خودداری می کنند یا یک تن از آنها کم کاری می کند، می تواند تذکر داده یا در صورت تکرار اخطار دهد و در صورت سه اخطار یکی از آنها را از مسابقه حذف کند.
 4. اگر یکی از فایترها (مبارزه کننده ها) قوانین مسابقات را در حین مسابقه رعایت نکند داور وسط می تواند مسابقه را قطع کند و به او اخطار دهد.
 5. در صورت عدم توجه به فرمانهای داور یا عدم رعایت ادب در رینگ داور وسط می تواند یکی از آنها را از مسابقه محروم کند.
 6. اگر فایتری یا کمکش یا مربی اش در حین مسابقه قوانین را نقض نمایند داور وسط می تواند از دور مسابقات محروم کند.
 7. داور وسط می تواند برای اخطار، مسابقه را چند ثانیه قطع کند.
 8. اگر داور وسط در حین مسابقه با موقعیت به خصوصی روبرو شود باید با اراده کامل و تسلط به خود در همان لحظه از خود خلاقیت نشان دهد.
 9. زمانی که داور وسط به یکی از مبارزه کننده ها (فایترها) اخطار می دهد، ابتدا مسابقه را قطع کند و با علامت اخطار بدهد و بعد از آن به قضاوت اشاره نمود تا آنان نمرات منفی را ثبت نمایند.
 10. اگر یکی از فایترها سه بار به فرمان داور وسط توجه نکند داور وسط می تواند او را مستقیما اخراج نماید.
 11. باید تمامی اخطارها و امتیازها در طول مسابقه صورت گرفته به خاطر داشته بعد از جمع بندی نظر خود را در پایان وقت اعلام نماید.
 12. ضربه و یا خطاهایی که توسط مبارزه گران صورت گرفته و از دید سرداور به دور مانده با علایم اعلام نماید.
 13. لباس همه قضات (داوران) باید همرنگ باشد.
 14. داور وسط نقش مهمی را عهده دار است بر آن باید ملبس به شلوار سفید باشد و کفش سفید بدون پاشنه بپوشد.
 15. کلیه قوانین و مقررات مسابقات را به نحو احسن اجرا کند.
 16. در تمام مدت، مسابقه را کنترل کند.
 17. مراقب باشد تا به فایتری که احتمالا ضعیف تر است بیش از حد ضربات وارد نشود.
 18. داور وسط به محض اینکه استاپ (STOP) داد هر دو مبارزه کننده باید سریعا (فایت) را قطع کند.
 19. داور وسط برای شروع مبارزه باید کلمه فایت را بگوید.
 20. در گلاویز شدن فایترها، داور وسط باید فرمان BREAK ، STOP (قطع درگیری) را اجرا کند.
 21. داور وسط موظف است با اشارات مشخصی قوانین مسابقات را به مبارزه کنندگان بفهماند.
 22. به محض پایان دادن راند آخر، داور وسط باید لیستهای قضاوت را جمع آوری و به (سرداور) تحویل دهد و تا زمانی که سرداور نتیجه مسابقه را اعلام نکرده او نمی تواند کسی را به عنوان برنده یا بازنده اعلام کند.
 23. اگر به دلایلی داور وسط یکی از فایترها را حذف کند یا مسابقه را قطع نماید ضروری است بلافاصله دلایل و علتها را به سرداور خبر دهد و سرداور موظف است دلایلش را اعلام کند.
وظایف داوران وسط و کنار
 
 1. در کلیه مسابقات رسمی تحت پوشش سبک مستقل سوپر کیک بوکسینگ برگزار می گردد. یک داور قابل اطمینان از سبک مستقل بر مسابقات نظارت می کند.
 2. در مسابقات بین المللی بعضی مواقع تیمهای چند کشور می توانند برنامه داوری ویژه ای را اجرا نمایند که باید طبق قوانین باشد.
 3. داورها 3 نفر می باشند که باید توسط فدراسیون مربوطه مورد تایید واقع شده باشند.
 4. کلیه قضات و داورها باید حرفه ای یا نیمه حرفه ای باشند.
 5. داورها نباید هم وطن، هم باشگاهی یکی از دو مبارزه گر باشند.
 6. قبل از هر مسابقه قضات یا داوران به وسیله قرعه کشی انتخاب می شوند.
 7. کلیه داوران و قضات موظف هستند در تمام مسابقات فقط مسوولیت خود را انجام داده و هیچ نوع مسوولیتی را نمی توانند قبول کنند.
 8. قضاتی که به علت نداشتن صلاحیت داوری کمیته اجرایی می توانند از مسابقات محروم کند.
 9. داوری که در حین مسابقه در داخل رینگ داوری می کند اگر مساله ای پیش بیاید و نتواند داوری را ادامه بدهد وقت نگهدار موظف است زنگ بزند و مسابقه چند لحظه قطع شود تا مسوول هیات داوران داور دیگری را جهت ادامه مسابقات به داخل رینگ معرفی کند.
 10. داورانی (قضاتی) که جهت مسابقات کمیته اجرایی فدراسیون تایید کرده غیبت داشته باشند اگر دلیل قانع کننده ای را برای غیبت خود نداشته باشند به مدت سه سال از دور داوری مسابقات محروم می شوند.
 11. در تمامی مدت برگزاری مسابقه داوران کنار حق صحبت کردن را ندارند و فقط با علایم داور وسط صحبت کرده و نظر خود را اعلام نماید.
 12. داور وسط می تواند در حین مسابقه به یکی از دو نفر تذکر ضعیف بدهد و بدون اینکه مسابقه را قطع کند.
 13. داور وسط موظف است برگه معاینه پزشکی را از لحاظ جسمی و روحی و دید چشم، قبل از مسابقات به هیات مسابقات تحویل دهد.
 14. اگر داور وسط در تصمیم گیری موضوعی نتواند جدی تصمیم بگیرد باید از داوران کنار یا هیات ژوری (سردار) کمک بگیرد و بعد تصمیم خود را به جمع حاضر اعلام نماید.
 15. داور وسط هنگام مسابقه بعد از اجرای هر امتیاز و یا اخطار باید مسابقه را قطع کرده و با نشان دادن ضربه بصورت عملی رای خود را اعلام کرده و بعد مجددا دستور ادامه سابقه بدهد.
 16. در صورت ضربه خوردن به گلو و یا صورت و بیضه داور وسط می تواند قبل از اعلام رای نظر شورای پزشک حاضر در مسابقه را بپرسد و بعد نوع خط و یا امتیاز را مشخص کرده و رای خود را اعلام نماید.
 17. داور وسط در هنگام پایان وقت فانونی مسابقه باید از قطع بازی روی خط کشیده شده ایستاده و درخواست اعلام نتیجه از داوران کنار می کند.
 18. اگر شرکت کننده ای توانایی ادامه مسابقه را نداشته باشد داور وسط با نظر هیات ژوری می تواند برنده مسابقه را اعلام نماید.
امتیازات دست
 
 1. اگر ضارب با ضربه دست حریف را ناک دان کند 3 امتیاز کسب می کند.
 2. اگر ضارب تعادل حریف را با ضربه دست به هم زند 1 امتیاز کسب می کند.
 3. اگر ضارب با حرکات پی در پی برای چند ثانیه مضروب را گیج نماید ناکدان محسوب می گردد و 3 امتیاز کسب می کند.
 4. چنانکه در حین تکنیک ضارب با حرکت دست ضربه موثر به حریف وارد کند 1 امتیاز کسب می کند.
 5. ضربات مجاز دست عبارت است از: لفت، پانچ، آبرکات استریک، هوک استریک، فورفیست، فیست ایچ، راند بک فیست ایچ
 6. در طول هر راند به بهترین و خوش تکنیک ترین فایتر یک امتیاز داده شود.
امتیازت پا
 
 1. ضربات موثر پا به بدن حریف 1 امتیاز محسوب می شود.
 2. ضربات موثر پا به سر حریف 2 امتیاز محسوب می شود.
 3. ضربات پایی که حریف را ناک دان کند 3 امتیاز محسوب می شود.
 4. زیر پا کشیدن (سوییپ) و زمین زدن حریف 1 امتیاز دارد.
 5. چنانچه زیر پا کشیدن (سوییپ) در حین انجام تکنیک باشد 1 امتیاز محسوب می شود.
 6. چنانچه شخص در حین انجام تکنیک بر زمین افتد امتیازی از دست نمی دهد.
 7. ضربات مجاز پا عبارتند از: فرانت کیک، لوکیک، میدل کیک، اینساید کیک، اوت ساید کیک، های هاوس کیک، هو کیک، بک کیک، راند بک کیک، ساید کیک، آرچ کیک، راند هاوس کیک، سوییپ و ... به جز از ضربات غیر مجاز
ناک ات
 
 1. اگر یکی از مسابقه دهندگان در حین مسابقه بر اثر ضربات دست یا پا (کیک استریک و بوکس استریک) آسیب ببیند فقط داور وسط و پزشک مسابقه می تواند در داخل رینگ حضور یابند.
 2. مسابقه دهنده ای که بر اثر ضربه محکمی (استریک) ناک ات شود و نتواند مسابقه بدهد باید همان روز را تحت نظر پزشک بگذراند و بعد از اتمام مسابقات باید به مدت دو هفته تحت نظر متخصص مغز و اعصاب قرار گیرد و چهار هفته نیز در مسابقات و تمرینات حاضر نشود.
 3. هر مسابقه دهنده ای که در مدت 2 ماه 2 بار ناک ات شده باشد نمی تواند در مسابقات شرکت کند و حق حضور در کلاس را هم ندارد و مربی نیز نباید تا مدت یک ماه اجازه تمرین سنگین به او بدهد.
 4. مسابقه دهنده ای که بر اثر ضربه پی در پی حریف نتواند مسابقه را ادامه دهد ناک ات حساب می شود و داور می تواند خاتمه دهد.
وظایف کمک فایتر
 
هر مبارز باید کمک و یک دستیار کمک داشته باشد مگر در زمان استراحت مقررات زیر را رعایت کند:
 1. در موقع استراحت بین راندها فقط کمک فایترها می توانند به بالای رینگ بروند.
 2. پیش از آغاز مبارزه (فایت) باید کمک فایترها با همه تجهیزات خود، از رینگ بیرون باشند.
 3. کمک فایترها باید همراه خود یک حوله هم رنگ هوگوی مبارزه گر خود داشته باشند. در مواقعی که مبارزه کننده آمادگی مبارزه کردن را ندارد کمک می تواند حوله مربوطه را به داخل رینگ پرتاب کند.
 4. پیش از آغاز مسابقات رییس کمیته اجرایی جلسه ای برای تعیین کمک فایترها تشکیل می دهد.
 5. کمک فایترها باید مواظب باشد مبارزه گر عملی را بر خلاف قوانین مسابقات انجام ندهد.
 6. چنانچه مبارزه کننده ای بر خلاف قوانین، مساله ای را موجب شده کمک فایتر موظف است به مراجع قضایی اطلاع دهد تا به فرد خاطی تذکر دهند و در صورت نیاز، امکان اخراج فرد از دور مسابقات فراهم آید.
 7. در حین مبارزه کمک ها حق تشویق کردن مبارزه کننده ها را ندارند. در صورت انجام چنین عملی تذکر لازم است و ممکن است سمت کمک بودن را از دست بدهد.
 8. مواقعی که یکی از فایترها در مسابقات حرفه ای توانایی فایت (مبارزه) کردن رانداشته باشد کمکش نمی تواند حوله را به داخل رینگ پرتاب کند، بلکه خود مبارزه کننده در داخل رینگ ناتوانی خود را اعلام نماید.
دستکش و باند
 
 1. شرکت کنندگان در مسابقات حق استفاده از دستکشهای غیر استاندارد و یا شخصی را ندارد.
 2. شرکت کنندگان باید دستکشهای استاندارد که توسط کمیته اجرایی مسابقات تایید شده استفاده کند.
 3. هیات مسابقات موظف است در طی مسابقات 3 یا 4 نفر مامور نماید تا تجهیزات آنانکه می خواهند به داخل رینگ جهت مسابقه بروند، مورد بررسی و بازرسی قرار دهند.
 4. شرکت کنندگان می توانند با بانداژ استاندارد از کمیته مسابقات اعلام شده استفاده کنند.
 5. طول باند مطلوب 3 متر است و عرض آن نباید بیش از 4 سانتیمتر باشد.
 6. چسبی که برای بستن بانداژ استفاده می کنند باید طول آن 8 سانتیمتر و عرض آن 4 سانتیمتر می باشد.
 7. اندازه دستکشهای مسابقات توسط برگزار کننده تعیین می شود.
 8. 5 وزن اول 8 اونسی 5 وزن دوم 10 اونسی و وزنهای بالا 12 اونسی
وظایف وقت نگهدار
 
 1. کنترل زمان راندها، استراحت در بین راندها، بر عهده وقت نگهدار می باشد.
 2. وقت نگهدار موظف است 5 دقیقه پیش از آغاز راند اعلان کند تا مسابقه دهندگان (فایترها) بتوانند خود را برای مبارزه (فایت) آماده کنند.
 3. آغاز و پایان هر راند (فایت) باید با صدای زنگ شخص وقت نگهدار اعلام شود.
 4. پیش از آغاز هر راند شماره همان را باید وقت نگهدار اعلام نماید.
 5. وقت نگهدار موظف است اوقات اضافه را نیز حساب کند.
 6. وقت نگهدار باید با یک کورنومتر زمان کل مسابقه را نگه دارد.
 7. در صورت ضربه فنی شدن یکی از حریفان وقت نگهدار باید ثانیه های تلف شده را با اشاره به داور وسط نشان دهد.
 8. زمانی که یکی از حریفان بر اثر ضربه دست و پا و یا هر دو به زمین بیفتد و داور هم در حال شمارش باشد تا شمارش داور تمام نشده زنگ پایان راند نباید به صدا در بیاید چون به محض پایان شمارش داور باید زنگ به صدا در آید.
 9. جایگاه وقت نگهدار باید نزدیک رینگ باشد.
گواهی پزشکی
 
 1. برای شرکت در مسابقات اعم از آماتور و حرفه ای باید گواهی پزشکی داشته باشد، بدون داشتن گواهی پزشک مبنی بر سلامت، نمی تواند در مسابقات شرکت کند.
 2. ارایه گواهی پزشک نشان دهنده صحت جسمی و روحی فایتر می باشد.
 3. هیچ شرکت کننده ای با داشتن پانسمان سر و صورت و یا دست نمی تواند در مسابقه شرکت کند.
 4. در مسابقات بین المللی مبارزه کنندگان باید دارای گواهی پزشکی که درآن مشخصات وزن، قد، قلب، مغز، اعصاب، خون، ادرار، چشم، گوش و ... آنها نوشته شده است، همراه داشته باشد.
 5. مبارزه کننده ای که عضوی از بدنش یک سال قبل از مسابقه شکسته شده باشد برای شرکت در مسابقه باید مورد تایید مربی مربوطه قرار گیرد.
 6. وزن کشی مسابقه دهندگان بایستی با بدن لخت با شورت در همان روز مسابقه و در محل مسابقات در حضور هیات مسابقات و با نمایندگی یک نفر از فدراسیون انجام شود.
 7. جایگاه پزشک باید نزدیک رینگ باشد و پزشک در طول مسابقات نباید از کنار رینگ دور شود.
مقررات و قوانین انضباطی
 
 1. اگر مسابقه دهندگان یا افرادی که عضو این سبک مستقل هستند در هر شرایطی مقررات و قوانین سبک مستقل را زیر پا بگذارند کمیته اجرایی سبک مستقل سوپر کیک بوکسینگ از 1 تا 4 سال از دور مسابقات و یا از فعالیت محروم و ممکن است برای همیشه از عضویت اخراج شوند.
 2. اگر یکی از مسابقه دهندگان (فایترها) در حین مسابقه دوپینگ کرده باشد کمیته اجرایی وی را به مدت یک سال از انجام هر نوع مسابقه محروم خواهد کرد و در مرحله دوم چنانچه مرتکب این عمل شود به مدت چهار سال و مرحله سوم برای همیشه از مسابقات محروم خواهد شد.
 3. اگر یکی از مسابقه دهندگان (فایترها) در مسایقه با دوپینگ برنده شود این برنده شدن از اعتبار ساقط و بازنده اعلام و به مدت یک سال از مسابقه محروم خواهد شد.
اخطار
 

چنانچه در حین مسابقه با انجام حرکات غیر مجاز از داور وسط سه بار اخطار دریافت کند در همان راند بازنده محسوب می شود.

حرکات غیر مجاز

 1. زدن ضربه با آرنج (البو استریک) به سر و بدن.
 2. زدن ضربه با دست به بیضه، گردن، پشت سر و ستون فقرات.
 3. زدن ضربات پا به بیضه، زانو، پشت گردن و ستون فقرات.
 4. زدن ضربات دست و پا بعد از زمین افتادن حریف.
 5. زدن ضربات با زانو (نی کیک) به سر و صورت.
 6. قلاب کردن دستها به گردن و کمر حریف و نگهداشتن آن بیش از دو ثانیه.
 7. سخن گفتن و دشنام دادن در حین مسابقه.
 8. فرار نابجا و پشت نمودن به حریف در حین مسابقه.
 9. هل دادن در حین انجام مسابقه، کار گرفتن حریف.
 10. کوبیدن با سر به نقاط مختلف بدن.
 11. عدم اطاعت از داور و عدم رعایت اصول اخلاقی در حین مسابقه.
 
نویسنده: (چوپانی)牧畜 - چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸

نحوه تنفس صحیح در حین انجام تمرینات ورزشی کششی شناخت روش های صحیح تنفس نمودن برای انجام تمرین های کششی اهمیت اساسی دارد. تنفس مناسب باعث آسودگی جسم می شود، گردش خون در بدن را سرعت می بخشد و به دفع اسید لاکتیک و دیگر مواد ناشی از سوخت و ساز حاصل از تمرینات ورزشی کمک می کند. هنگام انجام تمرینات کششی شما باید آرام و آسوده نفس بکشید و سعی کنید در حالت کشیدگی عضله نفس خود را بیرون دهید. برخی از کارشناسان علوم تندرستی حتی توصیه می کنند تنها در زمان تنفس ، باید شدت کشش را افزایش داد و در هنگام بازدم عضله را بهتر است به حالت اولیه باز گرداند. راه مناسب تنفس ، به آرامی نفس کشیدن از طریق بینی و جلو دادن شکم به هنگام دم است ، در این حالت برای چند لحظه نفس را در سینه حبس نمائید، سپس از طریق بینی و دهان به آرامی هوا را بیرون دهید. نفس کشیدن از طریق بینی مزایای فراوانی دارد از جمله تصفیه هوا، تثبیت دما و مرطوب کردن اکسیژنی که قرار است به ششها منتقل شود. تنفس باید طبیعی باشد و دیافراگم و شکم باید آرام باشند، نباید هیچ فشار و اجباری در موقع تنفس احساس شود. بعضی از کارشناسان تنفس از طریق بینی را به نفس کشیدن از طریق دهان ترجیح می دهند زیرا تنفس از طریق دهان پس از گذشت زمان بر قلب فشار می آورد. میزان تنفس باید از طریق کاربرد حنجره که در پشت گلو قرار دارد، کنترل شود. بازدم نیز باید با روشی مشابه روش فوق الذکر کنترل شود، اما اگر شما از طریق دهان هوا را بازدم کنید، بیشتر صدایی شبیه به آ...ه که شبیه به آه کشیدن است ، پدید می آید. زمانی که شما نفس می کشید، دیافراگم به پائین یعنی روی اندامهای داخلی بدن و رگهای خونی مربوطه فشار می آورد، و با فشار سبب خروج خون از آنها می شود. هنگام بازدم خون تازه به شکم و اندام و عضلات و رگهای خونی مربوط به آنها می رسد. این انقباض و انبساط موزون رگهای خونی شکمی سبب گردش خون درتمام بدن می شود. همچنین عمل موزون پمپاژ به دفع شدن مواد زائد تولید شده در عضلات بدن کمک می نماید. این عمل پمپاژ هوا را پمپ تنفسی نیز می نامند. زمان انجام تمرینات کششی ، پمپاژ تنفسی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا جریان خون بیشتر به عضلات کشیده شده و سبب انعطاف پذیری بیشتر آنها می شود و عضلات را از وجود اسید لاکتیک پاک نموده و خستگی را از تن بدر می کند.

نویسنده: (چوپانی)牧畜 - چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸


اقدامات اولیه در ایست قلبی و تنفسی و راهنمای عملیات احیاء

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: (چوپانی)牧畜 - سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸
KIHON  WAZA BASIC  TECHNIQUES
Tsuki Punch (thrust)
Uchi Strike
Uke Block
Geri Kick

 

BUKI WEAPONS
Ashi Foot or Leg
Chusoku Ball (middle) of the Foot
Haisho Backhand
Haisoku Instep of the Foot
Haito Inner Knife Hand
Hiji Elbow
Hiraken Flat Fist
Hiza Knee
Kakato Heel
Keiko Chicken Beak
Koken Wrist Top
Kote Forearm
Nakayubi Ippon Ken Middle Finger Knuckle Fist
Nukite Spear Hand
Oyayubi Ippon Ken Thumb Knuckle Fist
Ryutoken Dragon's Head Fist
Seiken Forefist (correct fist)
Shotei Palm Heel
Shuto Knife Hand
Sokuto Outside Edge of the Foot
Sune Shin
Te Hand
Teisoku Arch of the Foot
Tetsui Hammer Fist
Toho Sword Peak Hand
Uraken Backfist

 

NERAIDOKORO  KOGEKIHOKO TARGETS  &  DIRECTIONS
Age Rising
Ago Chin or Jaw
Atama Head
Chudan Middle Level
Ganmen Face
Gedan Lower Level
Hidari Left
Hizo Spleen
Jodan Upper Level
Kake Hooked
Kansetsu Joint (of limb)
Kintama (Kin) Groin, Testicles
(gold jewels)
Komekami Temple
Kubi Neck
Mae Front, Forward
Mawashi Round, Circular
Me Eyes
Migi Right
Nodo Throat
Oroshi Descending
Sakotsu Collarbone
Sayu Left and Right
Soto Outside
Tobi Jumping
Uchi Inside
Ura Reverse, Backwards
Ushiro Back (direction)
Yoko Side (direction)

 

DACHI STANCES
Yoi Dachi Ready Stance
Fudo Dachi Immobile Stance
Zenkutsu Dachi Forward Leaning Stance
Uchi Hachiji Dachi Inside Character "8" Stance
Sanchin Dachi Three Point Stance
Kokutsu Dachi Back Leaning Stance
Musubi Dachi Open Foot (connected) Stance
Kiba Dachi Horseback Stance
Neko Ashi Dachi Cat Stance
Tsuru Ashi Dachi Crane Stance
Moro Ashi Dachi One Foot Forward (two-foot) Stance
Heisoku Dachi Closed Foot Stance
Heiko Dachi Parallel Stance
Kake Dachi Hooked Stance
Soto Hachiji Dachi Outside Character "8" Stance
Shiko Dachi Sumo Stance
Kumite Dachi Fighting Stance
Han Mi Half Body Stance
Migi Ashi Mae Right Foot Forward
Hidari Ashi Mae Left Foot Forward

 

TSUKI  WAZA PUNCHING TECHNIQUES
Seiken – Forefist –
– Oi Tsuki – Lunge Punch
– Morote Tsuki – Two-Handed Punch
– Gyaku Tsuki – Reverse Punch
– Tate Tsuki – Vertical Punch
– Jun Tsuki – Side (corresponding)
   Punch
Shita Tsuki Lower Punch

 

UCHI  WAZA STRIKING  TECHNIQUES
Seiken – Forefist –
– Ago Uchi – Chin / Jaw Strike
– Furi Ichi – Hook Strike
Tetsui – Hammer Fist –
– Oroshi Ganmen
   Uchi
– Descending Face
   Strike
– Komekami Uchi – Temple Strike
– Hizo Uchi – Spleen Strike
– Mae Yoko Uchi – Forward Side Strike
– Yoko Uchi – Side Strike
Uraken – Backfist –
– Ganmen Uchi – Face Strike
– Sayu Uchi – Left and Right Strike
– Hizo Uchi – Spleen Strike
– Oroshi Ganmen
   Uchi
– Descending Face
   Strike
– Mawashi Uchi – Roundhouse Strike
Nihon Nukite Two-Fingered Spear Hand
Yonhon Nukite Four-Fingered Spear Hand
Shotei Uchi Palm Heel Strike
Shuto – Knife Hand –
– Sakotsu Uchi – Collarbone Strike
– Yoko Ganmen Uchi – Side Face Strike
– Sakotsu Uchikomi – Collarbone Driving
   Strike
– Hizo Uchi – Spleen Strike
– Uchi Uchi – Inside Strike
Hiji Ate Elbow Strike
Mae Hiji Ate Forward Elbow Strike
Age Hiji Ate Rising Elbow Strike
Ushiro Hiji Ate Backwards Elbow Strike
Oroshi Hiji Ate Descending Elbow Strike

 

UKE  WAZA BLOCKING  TECHNIQUES
Jodan Uke Upper Block
Gedan Barai Lower Parry
Chudan Uchi Uke Middle Area Inside Block
Chudan Soto Uke Middle Area Outside Block
Morote Chudan Uchi Uke Two-Handed Middle Area Inside Block
Shuto Uke Knife Hand Block
Juji Uke Crossed Block
Kake Uke Hooked Block
Shotei Uke Palm Heel Block
Mawashi Uke Circular Block

 

GERI  WAZA KICKING  TECHNIQUES
Hiza Ganmen Geri Knee Face Kick
Kin Geri Groin Kick
Mae Geri Front Kick
Mae Keage Front Rising Kick
Soto Mawashi Geri Outside Crescent Kick
Uchi Mawashi Geri Inside Crescent Kick
Yoko Keage Side Rising Kick
Mawashi Geri Roundhouse Kick
Kansetsu Geri Joint Kick
Yoko Geri Side Kick
Ushiro Geri Back Kick
Mae Kakato Geri Front Heel Kick
Ago Geri Chin / Jaw Kick
Tobi Mae Geri Jumping Front Kick

 

KIHON  JUTSUGO BASIC  TERMINOLOGY
Anza Relaxed Sitting
Arigato
Gozaimasu
Thank You
(polite)
Budo Martial Way
Bunkai Application (analysis)
Dan Grade (Black Belt)
Dojo Training Hall (Way place)
Dojo Kun Training Hall Oath
Dogi (Gi) Karate Uniform (Way clothes)
Fumiashi Step (with a change of feet)
Gasshukoku United States
Hajime Begin
Hanshi Honorable Master
Ibuki Forced Tension Breathing
Jisen Kumite Full-Contact Fighting
Jiyu Kumite Free Fighting
Kamaete Take Ready Position
Karate Empty Hand
Kata Form
Ki Inner Energy
Kiai Explosive Scream
Kiai Irete With Explosive Energy
Kihon Basics
Kihon Waza Basic Techniques
Kime Focus
Kohai Junior Student
Kokusai International
Kosa Switch (i.e. switch stance L to R or R to L)
Kotai Switch (i.e. partners switch places in a drill)
Kumite Fight
Kyokushin Ultimate Truth
Kyu Rank (below Black Belt)
Maai Interval (between opponents)
Makiwara Striking Post (straw wrapped)
Mawatte Turn
Mokuso Meditation (silent thought)
Mugorei No Counting (no commands)
Mushin Without Thought (no mind)
Naore Return to Starting Position
Nogare Calm Controlled Breathing
Obi Belt (sash)
Okuriashi Shuffle Step (sending foot)
Onegaishimasu Please (polite)
Osu Patience and Determination
Otagai Each Other
Rei (...ni Rei) Bow (Bow to...)
Renmei Federation
Renma Polishing, Training
Renraku Combinations
Seishin Spirit
Seiza Formal Kneeling (correct sitting)
Sempai Senior (1st & 2nd Dan)
Sensei Teacher (born before) (3rd & 4th Dan)
Shomen Front (correct face) of the Dojo
Shihan Expert (5th, 6th & 7th Dan)
Sosai President
Tameshiwari Breaking Test
Tanden Center of Body (below navel)
Waza Technique(s)
Yame Stop
Yasume Rest, at Ease
Yoi Ready
Yudansha Black Belt Holder
Zanshin Remain Alert (remaining mind)

 

TAIKAI  JUTSUGO TOURNAMENT  TERMINOLOGY
Aka Red
Awasete Ippon Adds Up to One Point
Chui Warning
Encho Overtime Round (extension)
Fukushin Corner Judge (assistant referee)
Fukushin Shugo Referees' Conference
Genten Penalty
Hantei Decision
Hikiwake Draw, Tie
Ippon One Point
Kachi Win
Senshuken Taikai Championship Tournament
Shikaku Disqualification
Shiro White
Shushin Referee
Waza Ari Half Point (has a technique)
Zokko Resume Fighting

 

KAZU NUMBERS
Ichi One
Ni Two
San Three
Shi, Yon Four
Go Five
Roku Six
Shichi, Nana Seven
Hachi Eight
Ku Nine
Ju Ten
Sanju Thirty
Hyaku Hundred
Sen Thousand
Man Ten Thousand
نویسنده: پرشین بلاگ - سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
(چوپانی)牧畜
چوپانی هستم.30سال رزمی کار میکنم. دان6 کیک بوکسینگ.دان4کاراته.دان2تکواندو. مسئول سوپرکیک بوکسینگ استان تهران
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


Google


در كل اينترنت
در اين سايت

آموزش وبلاگ نويسي

.

مركز برترين كدهاي جاوا فارسي

Main